Iðgjöld

Skyldusparnaður leggur grunn að lífinu eftir starfslok og tryggir ævilangan lífeyri og áfallalífeyri. Skylduiðgjald er lögbundið lágmark sem greiða skal í lífeyrissjóð. Það er nú 15,5% og skiptist í 4% eigið framlag launafólks og 11,5% framlag launagreiðanda.

Þróun fjölda sjóðfélaga og iðgjaldagreiðslur samtryggingardeildar

Launamenn, atvinnurekendur og þeir sem stunda sjálfstæða starfsemi skulu greiða iðgjöld í lífeyrissjóð frá 16 ára til 70 ára aldurs. Aðild að Birtu lífeyrissjóði byggist á ákvæðum kjarasamninga stéttarfélaga, aðild fyrirtækja eða á almennum forsendum. Í sjóðnum eru launamenn sem starfa hjá aðildarfyrirtækjum og/eða byggja starfskjör sín á kjarasamningum stéttarfélaga. Þeim er líka heimil aðild sem hvorki eru bundnir kjarasamningum tengdra stéttarfélaga né njóta ráðningarbundinna starfskjara sem byggð eru á kjarasamningum en óska eigi að síður eftir aðild að sjóðnum.

Í árslok 2019 áttu 97.630 manns réttindi í samtryggingardeild Birtu lífeyrissjóðs. Á árinu 2019 greiddu 18.284 iðgjald til samtryggingardeildar en 18.806 árið 2018. Virkir sjóðfélagar voru 15.805, það er að segja þeir sem greiddu að jafnaði iðgjöld til sjóðsins með reglubundnum hætti í mánuði hverjum. Alls greiddu 5.662 launagreiðendur iðgjöld og námu iðgjaldagreiðslur til samtryggingardeildar 17.829 milljónum króna að meðtöldum réttindaflutningi og endurgreiðslum. Framlag ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði nam 182 milljónum króna á árinu.

Fjöldi greiðandi sjóðfélaga
2018
2019
Fjöldi virkra sjóðfélaga
2018
2019

Iðgjaldagreiðslur til séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar

Á árinu 2019 námu iðgjaldagreiðslur til séreignardeildar, fyrir réttindaflutninga og endurgreiðslur, 848 milljónum króna. Það er 1% aukning frá fyrra ári. Iðgjaldagreiðslur til tilgreindrar séreignardeildar, fyrir réttindaflutninga og endurgreiðslur, námu 486 milljónum króna á árinu 2019.

Fjöldi rétthafa í séreignardeild
2018
2019
Virkir rétthafar í séreignardeild
2018
2019
Skipting iðgjalda
eftir atvinnugreinum
Sérhæfð byggingarstarfsemi13%
Bygging húsnæðis, þróun bygginga10%
Sala, viðgerðir og viðhald á vélum6%
Framleiðsla á málmvörum5%
Heildverslun5%
Smásöluverslun5%
Opinber stjórnsýsla, varnarmál ofl.4%
Rafmagns-, gas- og hitaveitur4%
Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum3%
Matvælaframleiðsla3%
Veitingasala og -þjónusta3%
Starfsemi arkitekta og verkfræði3%
Framleiðsla málma3%
Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni2%
Flutningar á sjó og vatnaleiðum2%
Annað29%
20 stærstu greiðendur
til Birtu lífeyrissjóðs
Ríkissjóður Íslands
Marel Iceland ehf.
Samskip hf.
Rarik ohf.
Rio Tinto á Íslandi hf.
Landsvirkjun
Ístak hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Veitur ohf.
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Norðurál Grundartangi ehf.
Atvinnuleysistryggingasjóður
Samkaup hf.
VHE ehf.
Isavia ohf.
N1 ehf.
Brimborg ehf.
Sýn hf.
Flugleiðahótel hf.
Rafmiðlun hf.