Lífeyrir

Sjóðfélagar ávinna sér rétt til ævilangs lífeyris við starfslok. Skyldusparnaður veitir jafnframt rétt til örorkulífeyris vegna skertrar starfsgetu, rétt maka til makalífeyris við fráfall sjóðfélaga og rétt barna til barnalífeyris.

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að greiða lífeyri

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum, lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta sjóðsins. Með aðild að Birtu lífeyrissjóði ávinna sjóðfélagar sér rétt til ævilangs eftirlaunalífeyris. Sjóðfélagar, sem verða fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira, njóta réttar til örorkulífeyris og eftir atvikum barnalífeyris í samræmi við ákvæði samþykkta. Við fráfall sjóðfélaga stofnast réttur til makalífeyris og barnalífeyris í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Fjölgun lífeyrisþega og lífeyrisgreiðslur

  • Lífeyrisþegar voru 14.568 í árslok 2019 og þeim fjölgaði á árinu um 5,6%.
  • Á árinu 2019 hófu 1.389 sjóðfélagar töku eftirlaunalífeyris en 1.366 árið 2018.
  • Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 11.634 milljónum króna árið 2019, sem er 10,9% aukning frá fyrra ári.
  • Lífeyrisgreiðslur fylgja breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Vísitalan hækkaði um 2,7% á árinu 2019.
  • Lífeyrisbyrði sjóðsins, þ.e. lífeyrisgreiðslur í hlutfalli af iðgjaldagreiðslum, var 65,3% en 64,3% á árinu 2018.

Aldursskipting nýrra eftirlaunaþega

Myndin sýnir á hvaða aldri eftirlaunaþegar eru þegar þeir hefja töku lífeyris

Fjöldi

Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeild

2019 2018 Breyting
Eftirlaunalífeyrir 10.162 9.447 7,04%
Örorkulífeyrir 2.525 2.456 2,73%
Makalífeyrir 2.042 2.037 0,24%
Barnalífeyrir 325 342 -5,23%

Lífeyrisgreiðslur í milljónum kr.

2019 2018 Breyting
Eftirlaun 9.289 8.261 12,4%
Örorkulífeyrir 1.437 1.352 6,3%
Makalífeyrir 842 813 3,7%
Barnalífeyrir 66 67 -0,7%
Samtals: 11.634 10.492 10,9%

Greiðsla fjölskyldubóta árið 2019

Birta er eini sjóðurinn sem greiðir fjölskyldubætur

Fjölskyldubætur eru greiddar einu sinni við fráfall sjóðfélaga yngri en 67 ára og hafa þann tilgang að létta undir með nánustu aðstandendum þegar ungir sjóðfélagar falla skyndilega frá. Fjölskyldubætur skiptast í maka- og barnagreiðslur.

Á árinu 2019 voru greiddar út 42,5 milljónir króna í fjölskyldubætur vegna fráfalls 15 sjóðfélaga. Greitt var til 14 maka samtals 40,5 milljónir króna. Níu börn fengu barnagreiðslur eða samtals 2 milljónir króna.

Útborgun úr séreignardeild

Greiddar voru 614 milljónir króna úr séreignardeild. Þar af var tæplega 224 milljónum króna ráðstafað inn á húsnæðislán rétthafa í samræmi við lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Í árslok 2019 áttu 30.260 einstaklingar réttindi í séreignardeild og virkir sjóðfélagar voru 2.305.

Greiðslur séreignardeildar í milljónum kr.

2019 2018 Breyting %
Iðgjöld 838 834 0,5%
Útborgun 390 340 14,7%
Ráðstöfun inn á húsnæðislán 224 217 3,2%

Útborgun úr tilgreindri séreignardeild

Í árslok 2019 áttu 1.598 einstaklingar réttindi í tilgreindri séreignardeild. Virkir sjóðfélagar í tilgreindri séreignardeild voru 1.587. Hrein eign tilgreindrar séreignardeildar nam 960 milljónum króna.

Greiðslur tilgreindrar séreignardeildar í milljónum kr.

2019 2018 Breyting %
Iðgjöld 486 340 43,0%
Útborgun 16,1 2,3 558,4%

Sjóðfélaginn

Hjá Birtu lífeyrissjóði eru frábærir starfsmenn sem vita hvað þeir gera. Ég hef þurft að leita til þeirra, bæði varðandi lántökur og svo líka varðandi greiðslur úr lífeyrissjóði. Ég fékk frábæra aðstoð hjá þeim við hvort tveggja, takk fyrir mig.
Trausti Jóel
Skrifstofustjóri