Rekstur sjóðsins

Heildar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður Birtu lífeyrissjóðs nam 717 milljónum króna á árinu 2019 en árið 2018 nam hann 716 milljónum króna. Rekstrarkostnaður sjóðsins lækkaði um 2,5% á milli ára á föstu verðlagi.

Sjóðurinn dregur úr kostnaði

Markvisst er dregið úr kostnaði þar sem hægt er til að hagræða rekstri

Rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar til greiðslu lífeyris var 0,17% á árinu 2019 en 0,19% á árinu 2018. Rekstrarkostnaður sem hlutfall af iðgjöldum var 3,71% á árinu 2019 en 4,08% árið áður. Frá stofnun Birtu lífeyrissjóðs í lok árs 2016 hefur hlutfall rekstrarkostnaðar lækkað úr 0,22% í 0,17%. Sjóðurinn hefur markvisst dregið úr kostnaði þar sem hægt er og eru samlegðaráhrif þess að sameina forvera Birtu lífeyrissjóðs komin fram.

Í skýringu 8 í ársreikningi má sjá sundurliðun á skrifstofu- og stjórnunarkostnaði sjóðsins.

Rekstrarkostnaður

meðalstaða eigna

Árið 2019
0,17%
Árið 2018
0,19%
Rekstrarkostnaður 2019
717
Milljónir

Laun, launatengd gjöld og annar kostnaður

Laun og launatengd gjöld voru alls 435 milljónir króna árið 2019 en 437 milljónir króna árið 2018. Stöðugildi voru 27,0 á árinu 2019 en 28,4 á árinu 2018 sem er að hluta vegna þess að tveir starfsmenn sjóðsins voru í fæðingarorlofi hluta af árinu.

Lögfræðikostnaður á árinu 2019 nam 5,4 milljónum króna samanborið við 3,1 milljón króna árið 2018.

Aðkeypt tölvuþjónusta árið 2019 nam 5,6 milljónum króna en var 13,6 milljónir króna árið á undan. Kostnaður við rekstur upplýsingakerfa jókst um 6,2% á milli ára.

Gjöld til umboðsmanns skuldara jukust um 17,6% og eftirlitsgjöld til Fjármálaeftirlitsins jukust um 3,6% á milli ára en greiðslur til Landssamtaka lífeyrissjóða drógust saman um 3,5%.

Annar rekstrarkostnaður nam 93,3 milljónum króna á árinu 2019 samanborið við 95,9 milljónir króna árið 2018 og dróst saman um 2,7%.